PODRÓŻE

Pałac Potockich w Krzeszowicach

Początki pałacu sięgają XIX wieku. Inicjatorem jego powstania był Artur Stanisław Potocki, który jego projekt zlecił znamienitym budowniczym z Paryża – Charles’owi Percier i Pierre’owi Fountaine, którzy zasłynęli m.in. z budowy nowej części Luwru. Niestety ambitne założenia architektów przerosły ówczesne możliwości finansowe A. Potockiego, więc wykonanie pałacu zostało powierzone ostatecznie Karlowi Schinklowi.

Wykonanie obiektu przeciągało się w czasie. Artur Potocki nie doczekał budowy tejże rezydencji. Pałac został szczęśliwie ukończony w latach 1850-1857 przez jego syna – Adama Potockiego. Do swego majątku Potoccy wprowadzili się dopiero w roku 1862. Pałac posiadał aż 228 pomieszczeń, z czego charakter mieszkalny miało około 100 z nich, głównie na piętrach.

Budynek powstał z wielkim rozmachem, a jego wnętrza kryły m.in. wartościowe zbiory malarstwa, rzemiosła artystycznego, a także pamiątek historycznych. Na parterze znajdowała się przepiękna sala balowa, oranżeria oraz bogata biblioteka. Warto wspomnieć też o niezwykle cennym gabinecie z meblami gdańskimi.

W 1940 roku obiekt został przejęty przez Niemców i stał się letnią rezydencją generalnego gubernatora Hansa Franka (W okresie 1939-1945 generalny gubernator okupowanych ziem polskich, skazany na mocy wyroku z 1 października 1946 przez Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze na karę śmierci przez powieszenie).

Po II wojnie światowej obiekt został znacjonalizowany w ramach reformy rolnej. Znajdowały się w nim kolejno: ośrodek szkolno-wychowawczy, a także dom opieki dla dzieci i młodzieży. Ten moment uznać można za początek procesu jego destrukcji. Obiekt stopniowo upadał, a wnętrza niszczone były przez wdzierającą się z impetem wilgoć.

Niestety chluba, jaką niewątpliwie dla Krzeszowic jest wspomniany zabytek, ulega sukcesywnej destrukcji. Jest to bardzo przykry widok, szczególnie dla mieszkańców, którzy całymi rodzinami spacerują po parku.

W 2013 majątek został odzyskany przez prawowitych spadkobierców – rodzinę Potockich. Miejmy nadzieję, że to właśnie dzięki nim pałac odzyska swój dawny blask.

żródło Onet.pl

Park w Krzeszowicach znajduje się w centrum miejscowości, w południowej części Jury i otacza pałac Potockich. Również i park został założony przez rodzinę Potockich, w roku 1894.

W parku krzeszowickim rośnie ponad 1000 gatunków drzew, a wiele z nich obecnie to pomniki przyrody. Można tu również odnaleźć kamień upamiętniający powstanie parku. Park został wpisany do rejestru zabytków, choć podobnie jak pałac nie przypomina swym wyglądem dawnej świetności.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *